понеделник, 30 май 2011 г.

ПОДЗЕМНИЯ НОТАРИАЛЕН ФАРАОН Е ЛИКВИДИРАН

       ДОКУМЕНТНИ  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


    
ОТ СЪОБЩЕНИЕТО Е ВИДНО КОЙ ЛИКВИДИРА ПРЕСТЪПНИКА  ГРИГОРОВ!!!

    

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ликвидирането на нотариус Григоров 
ВКС ПОТВЪРДИ ПРИСЪДАТА НА НОТАРИУС ГРИГОРОВ
С решение от 29.12.2010 г. Върховният касационен съд е потвърдил решението на Ямболския окръжен съд, с което сливенският нотариус Димитър Григоров бе осъден на три години условно заради издаването на 8 броя документи с невярно съдържание, да се научи от всички граждани на Сливен

Обвинението е повдигнато от Районна прокуратура – Сливен

Григоров е осъден по чл. 311 от НК за невярно удостоверяване. Става дума за неколцина работещи в „Миролио”, подписани, че преминават от един пенсионен фонд в друг.  Оказва се, че подписите не са техни и че не са стъпвали при нотариус Григоров. Заявленията им обаче били заверени от него.  Интересното в случая е, че районният и окръжният съд в Сливен определят случая като маловажен. Според Закона за нотариусите Димитър Григоров е можело да бъде лишен да упражнява професията си, но съдът в Ямбол проявил снизхождение. Димитър Григоров работи в една кантора със съпругата си Мария Григорова,  шеф на общинския съвет в Сливен.

Престъплението е по чл. 311 от НК за съставяне на документ с невярно съдържание от длъжностно лице.


За периода от 12.07.2007 г. до 24.09.2007 г. нотариус Григоров извършил 8 нотариални заверки за прехвърляне на осем лица от Пенсионно-осигурителен фонд "Доверие" в други пенсионно-осигурителни фондове. В хода на делото се оказало, че подписите върху заявленията не са положени от лицата, те не са ходили в кантората на нотариус Григоров, посочените адреси в заявленията също са фалшиви, а номерата на нотариалните заверки се разминават с официалния регистър на нотариуса. Първоначално сливенски съд отказа да осъди Григоров, защото той е съпруг на председателя на Общинския съвет в Сливен Мария Григорова. Делото обаче беше върнато в ямболския окръжен съд. Тук нотариусът получи 3 годишна присъда. Макар и условна, присъдата означава, че Григоров трябва да се прости с професията на нотариус.


ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ВКС Получател БЮРО"СЪДИМОСТ" РАЙОНЕН СЪД - СЛИВЕН

С писмо - изходящ № 1112 / 31.01.2011г. ИСКАМЕ ДА НИВЪРНАТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ - ОТМЕНЕНАПРИСЪДА.Получател ТД НА НАП ОФИС ОБСЛУЖВАНЕСЛИВЕН    Документ с входящ № 3073 / 09.02.2011г. –Писмо ДА ИМ ИЗПРАТИМ 1 БР. ПРЕПИС ОТ ПРИСЪДА-Подател РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Относно искане за връщане на изп.лист. - № 3213 /10.02.2011 г.:  ТД НА НАП БУРГАС
Закрито/разпоредително заседание 2 от 10.02.2011г.
Резултат: С разпореждане
Да се запечата служебният архив на нотариус Д.
Грироров Г. с район на действие гр.Сливен, включващ в
себе си нотариални регистри и книги, нотариални дела,
други документи и печата на нотариуса, както и
помещенията в нотариалната кантора на нотариус Д.
Григоров , находяща се в гр. Сливен "Х.Д."№1-1, в който
се намира служебният му архив. Възлагам на Ирина
Кръстева и С. Стоянов да извършат действията по
запечатването на служ.архив и нот. кантора на нотариус
Д. Григоров. Съдия по вписванията Ирина Кръстева да
състави протокол съобразно изискванията на чл.22 ал.5
от Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и
нотариалните кантори, който да ми бъде предоставен
след приключване на фактическите действия по
запечатването на служибен архив. Описването и
запечатването да се извърши в присъствието на нот.
Димитър Григоров.Задължавам нот. Димитър Григоров с
рег.№182 да осигури на представителите на Районен съд-
гр.Сливен, натоварени с изпълнението на настоящото
разпореждане, подходящ достъп до помещенията в нот.
му кантора, както и до целия служебен архив.
Закрито/разпоредително заседание от 10.02.2011г.
Резултат: С разпореждане
Да се уведоми молителя, че на 10.02.2011 г. е издадено
разпореждане на Председателя на СлРС за запечатване
на служебния архив на нотариус Димитър Григоров на
осн.чл.36 ал.2 вр.чл.22 от Наредба №32 за служебните
архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
С писмо - изходящ № 1513 / 10.02.2011г. изпращаме Ви
заверен препис от разпореждане от 10.02.2011 г., заверен
препис от присъда и мотиви по нохд №1274/2008 г. по
описа на Сливенският районен съд.Получател
НОТАРИАЛНАТА КАМАРА СОФИЯ   
С писмо - изходящ № 1514 / 10.02.2011г. изпращаме Ви
заверен препис от разпореждане от 10.02.2011 г. по нохд
№1274/2008 г. по описа на Сливенския районен съд за
сведение.Получател ДИРЕКТОРА НА ОД - МВР -
СЛИВЕН    Документ с входящ № 3652 / 16.02.2011г. -
Писмо

ОТНОСНО ОСЪЖДАНЕ НА Димитър Григоров НОТАРИУС-
Подател Живко Желев Бъчваров   
С писмо - изходящ № 1753 / 16.02.2011г. съобщаваме, чеследва да обосновете необходимостта от още 1 брой, катосе има предвид, че препис вече е изпратен, а наложенотонаказание е с прилагане на чл.66 от НК. ПолучателРАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН   
Електронен дневник No: справка 103527 / 25.02.2011г.,Изведен от Живко Желев Бъчваров
                                      

ОТ СЪОБЩЕНИЕТО Е ВИДНО КОЙ СЕ ОСМЕЛИ ДА ПРЕМАХНЕ ПРЕСТЪПНИКА ГРИГОРОВ!!!
                                      
                       

Няма коментари:

Публикуване на коментар